Beweging & therapie

 

Psychomotorische therapie

Pmt is een ervaringsgerichte therapie, waarbij de opgedane ervaringen leiden tot nieuwe vaardigheden en inzichten, die praktisch toepasbaar zijn in het dagelijks leven. Vaardigheden kunnen liggen op lichamelijk, sociaal, emotioneel en cognitief gebied. Bij pmt staan lichaamsbeleving en bewegingsgedrag centraal. Je staat stil bij je ervaringen of je komt juist letterlijk in beweging. Zo leer je om lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen en te begrijpen.

ACT!

ACT! is een nieuwe vorm van cognitieve gedragstherapie, waarbij het gaat om de ontwikkeling van je psychologische flexibiliteit. Stel je voor dat je zou leren om je gedachten niet meer zo serieus te nemen en dat je weer onbevangen in het hier en nu zou komen te staan. Stel dat je in staat bent om alles wat je liever niet zou willen ervaren te omarmen, waardoor je het gevecht met je angsten niet meer hoeft aan te gaan. Stel dat je een nieuwe, zachtaardige relatie met jezelf creëert, los van je (negatieve) zelfbeeld en alles wat je van jezelf moet. Wat als je zou ontdekken hoe jij je leven het liefst vorm zou willen geven en je de tools krijgt aangereikt, die je in staat stellen om je eigen pad te gaan bewandelen?

Mindfulness

Mindfulness is een vorm van bewustzijn, die ontstaat door doelbewust aandacht te geven aan dingen zoals ze zijn, op het moment zelf en zonder te oordelen. Je komt in contact met het hier en nu. Mindfulness is een manier om beter te voelen, de kans om je beter te gaan voelen neemt toe. Achtweekse training voor groepen, tweetallen en individueel.

Danstherapie

Dans is de oudste expressie vorm in de geschiedenis van de mensheid. Danstherapie maakt gebruik van lichamelijk actie, symbolisering, empathie & interactie en ritmische (groeps-) activiteit om doelen te bereiken. Het kan bijvoorbeeld gaan om het beleven van vitaliteit, het overwinnen van angst en aarzeling, jezelf leren uiten, het ontwikkelen van zelfbeheersing en overgave, het creëren van een realistisch lichaamsbeeld of het leren aangaan en verbeteren van de samenwerking met anderen. Bij danstherapie is bewegen vormgeven aan wat je voelt.

Hydrotherapie

Bewegingstherapie in verwarmd water biedt een aantal voordelen. Veel van wat op land niet (meer) lukt komt in het water wel binnen je bereik. De last van bewegen op land wordt in het water niet gevoeld, dat geeft vrijheid en gemak. Hydrotherapie wordt ingezet als training en therapie. Somatische en psychosomatische doelen worden bereikt.

Aquatic bodywork

Watsu & Healing Dance (Onderwater) zijn vormen van hydrotherapie, waarbij de intimiteit van het nabije contact en de vrijheid van het dynamische, ruimtelijke bewegen zorgen voor een ervaring van ontspanning, trance, transformatie, creativiteit en avontuur. Ervaringen van bewegen op land en in water vullen elkaar aan in een doorgaand proces van ontdekken, leren en groeien.