Cliënten

 

Cliënten

Bij psychische en psychosomatische klachten en problemen kan behandeling gewenst of nodig zijn. Hebt u affiniteit met beweging en lichaamsgericht werken, dan past psychomotorische therapie bij uw hulpvraag. Vaktherapie kan ondersteunen als u vastgelopen bent in een verbale therapie of als verbale therapie u onvoldoende helpt. Pmt biedt een Life Style Interventie als u kiest voor uw gezondheid en evenwicht op de korte en lange termijn.

„ … het lichaam liegt niet, het vertelt hoe het is, dat maakt het betrouwbaar en herkenbaar, want je voelt het.”

Behandeling kan helpen als u last heeft van:

 • Chronische overbelasting en blessures bij het sporten, het werk en vrije tijd.
 • Lichamelijke klachten waar geen verklaring voor gevonden is (hoofdpijn, maagpijn e.a.).
 • Spanningen, verlegenheid of angsten in sociale contacten.
 • Angsten, depressie, somberheid.
 • Een chronisch gevoel van ontevredenheid of van geremd zijn.
 • Overspannenheid, burn-out.
 • Dwangmatig handelen of gedachten die terugkomen.
 • Psychotische klachten
 • Psychische klachten als gevolg van ziekten, zoals kanker, hart- en vaatziekten, reuma, aandoeningen van het zenuwstelsel en de hersenen, beperkingen als gevolg van operaties.
 • Verwerkingsproblemen door ziekte of verlies van een naaste.
 • Werk- en studieproblemen, werkeloosheid.
 • Verslavingsproblemen: medicatie en genotsmiddelen.
 • Problemen met vriendschappen.
 • Relatieproblemen.
 • Psychotrauma, gepest zijn.
 • Seksuele problemen.
 • Opvoedingsproblemen.
 • Overgangsklachten.
 • Problemen bij het ouder worden.
 • Gevoelens van eenzaamheid en een behoefte aan zingeving.