Kind en Jeugd

 

Kind en Jeugd

Bij de behandeling van kinderen en jeugd worden de ouders en/of verzorgers betrokken in de therapie. We volgen de fasen van de psychosociale ontwikkeling in de ontwikkeling van het kind.

 

Basaal vertrouwen versus wantrouwen
Autonomie versus schaamte en twijfel
Initiatief versus schuldgevoelens
Vlijt versus minderwaardigheid
Identiteit versus rolverwarring

Naast de in de loop van de ontwikkeling verworven vaardigheden van het kind kunnen zich klachten en problemen voordoen, zoals onzekerheid, perfectionisme, gevoelens van minderwaardigheid, onveilige hechting, fobieën, moeite met naar school gaan, oppositioneel gedrag, ADHD, agressief gedrag, antisociaal gedrag, terugtrekken uit sociale contacten, klachten door pesten, lage sociale vaardigheden, eetproblemen, stemmingsstoornissen en psychotrauma.

Behandeling wordt aangeboden als zorg op maat op locatie. Er wordt in Tilburg en omgeving gezocht naar een werkruimte in de omgeving van waar het kind woont.

Mogelijkheden voor vergoeding kunt u bespreken bij het zorgloket van uw gemeente. De praktijk heeft (nog) geen contracten met de gemeenten. In andere gevallen kan het aanvragen van een PGB uitkomst bieden, aangezien behandeling vanaf 1 april 2017 beschreven mag worden binnen deze voorziening.