Praktijk

 

Algemene informatie

Mijn manier van behandelen is gebaseerd op persoonlijke diagnostiek en zorg op maat. De gebruikte methoden en technieken zijn zoveel mogelijk evidence based. De praktijk ligt op loopafstand van station CS in een rustige, groenrijke woonbuurt. Voor de specialisatie hydrotherapie wordt gebruik gemaakt van hydrotherapie baden in Tilburg en Buggenhout (België).

Over Linda Bego

Ervaren beweger en psychomotorisch vaktherapeut, excellent in het bieden van zorg op maat.

 • Psychomotorisch therapeut (PMT)
 • Acceptance Commitment therapeut (ACT!)
 • Mindfulness trainer
 • Danspedagoog en danstherapeut (DT)
 • Watsu en Healing Dance Practitioner
 • Aquatic therapist (AT)
 • Pesso therapeut

Mijn werkervaring heb ik vanaf 1979 opgedaan in het Kunstonderwijs, de geestelijke gezondheidszorg en in privé praktijken in Gelderland, Groningen, Noord-Holland, Noord-Brabant & Limburg. Ik werk met alle leeftijden en hulpvragen en zo nodig bied ik, in samenspraak, begeleiding bij de doorverwijzing naar andere hulpverlening.

Registraties

 • Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT): 2586
 • Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB): 2586
 • Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG): 8012
 • Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ): licentienummer 1810104R
 • Quality in Care (QiC)
 • Worldwide Aquatic Bodywork Association (WABA)