Pesso therapie

 

‘Pesso-therapie is toekomen aan alle liefde, die je in je hebt.’

Pesso-psychotherapie is ontwikkeld door het Amerikaanse echtpaar Al Pesso (1929-2016) en Diane Boyden (1929-2016). In de Verenigde Staten wordt de naam “Pesso-Boyden-System-Psychomotor” (PBSP) gebruikt voor deze therapievorm. De methode werd in 1972 in Nederland geïntroduceerd. Sindsdien zijn psychologen, psychiaters, psychotherapeuten en vaktherapeuten in deze werkwijze opgeleid. Al en Diane Pesso-Boyden begonnen hun carrière als professionele dansers bij de Limón Dance Company (1946).

Wat is Pesso-therapie?

Pesso-therapie is een vorm van lichaamsgerichte individuele therapie in de groep, waarbij lichamelijk beleven, woorden en interactie samengaan. De werkwijze is gericht op ervaren en inzicht. Centraal staat een veilig therapeutisch klimaat, waarin je als client je klachten en problemen kunt uiten en onderzoeken en je wens tot verandering kunt vormgeven.

Lichaamsgericht

In Pesso-therapie staat het lichaam centraal. Lijfelijke signalen vormen de leidraad bij het uiten van gevoelens en het zoeken naar de betekenis ervan. Wat zegt je lichaam van je zieleroerselen? ‘And now, what is in your body?’ Door de lichamelijke beleving bij de therapie te betrekken, kunnen nieuwe ervaringen opgedaan worden, die een diepgaande verwerking mogelijk maken.

Interactie

Conflicten en trauma’s ontstaan in wisselwerking met anderen en zijn ook alleen op te lossen in contact met andere mensen. In Pesso-therapie kun je je acties beproeven in wisselwerking met iemand anders. De groep staat je ten dienst. Iedereen krijgt om de beurt een vastgestelde, individuele werktijd. De groepsleden zijn beschikbaar om belangrijke personen uit jouw heden of verleden te vertegenwoordigen. De rolspelers bieden op symbolische wijze de passende reactie op jouw lichamelijke uitingen en emoties. Dit voor de Pesso-therapie specifieke rollenspel wordt ‘accomodatie’ genoemd.

Ervaring en inzicht

De Pesso-therapie heeft als uitgangspunt dat psychische problemen en klachten samenhangen met onopgeloste conflicten en onvervulde behoeften uit het verleden. Deze kunnen onbewust een belemmering vormen om je eigen mogelijkheden in het heden te realiseren. Pessotherapie sluit met deze opvatting aan bij de psycho-analytische visie. In de therapie krijg je de gelegenheid om onopgeloste emotionele conflicten opnieuw te ervaren en tot uitdrukking te brengen, zodat verwerking mogelijk wordt. Het naar buiten
brengen van je innerlijke wereld in de vorm van het rollenspel maakt psychische conflicten voelbaar en zichtbaar. Je kunt jezelf tegelijkertijd van binnenuit ervaren en van buitenaf zien. Dat bevordert zelf-inzicht. Tevens kun je op symbolische manier ervaren dat er een alternatief mogelijk is voor vroegere negatieve ervaringen. Daardoor kun je een meer positieve en realistische beleving krijgen van jezelf en anderen. Dit opent perspectieven op meer bevredigende ervaringen in je huidige leven.

Vorm

Pesso-therapie is een individuele therapie in een groep. Er wordt gewerkt met gemeenschappelijk rondes, oefeningen en met structures. Een structure is individuele werktijd van vijftig minuten, die om de beurt genomen wordt in de groep. Na elke structure krijgen de andere groepsleden de gelegenheid om te verwoorden wat ze hebben meebeleefd. Op deze manier is er sprake van zowel direct als indirect leren en groeien in de groep voor iedereen. De groep biedt ruimte aan mannen en vrouwen en vindt twee keer per maand plaats voor de duur 2,5 uur per bijeenkomst. De groepsgrootte is minimaal vier en maximaal 8 á 10 deelnemers.

Voor wie is Pesso-therapie?

In het algemeen is Pesso-therapie voor ieder die gemotiveerd is voor psychotherapie, dat wil zeggen om psychische problemen te onderzoeken en zelf-confrontaties aan te gaan.
Meer specifiek is Pesso-therapie voor wie zich herkent in de volgende punten.
* Ik voel me belemmerd door onverwerkte gebeurtenissen van vroeger.
* Ik wil proberen of een lichaamsgerichte benadering bij mij past, omdat ik merk dat alleen praten over mijn problemen mij onvoldoende helpt.
* Ik heb niet al te veel moeite met het gegeven dat Pesso-therapie in een groep plaatsvindt.
Er is voor Pesso-therapie geen maximum leeftijdsgrens. Een intakegesprek is nodig om na te gaan of je profijt kunt hebben van deze therapie.

Meer informatie

Het boek “Aan den lijve”, door M. van Attekum, Swets & Zeitlinger 1997, vormt een goede voorbereiding op de therapie.

Aanmelden

Aanmelden voor een Oefeningen groep kan via de knop naar het aanmeldformulier o.v.v. ‘Pesso-therapie’. Je ontvangt direct een uitnodiging voor een individueel gesprek. Wanneer Pesso-therapie geschikt voor je is, kom je in aanmerking voor plaatsing in een groep. Intussen word je gevraagd een levensgeschiedenis te schrijven en maximaal drie doelen voor je proces te formuleren. Zo nodig vindt er op grond daarvan nog een gesprek plaats. Wanneer er een plaats vrijkomt in een groep, krijg je een oproep. Je verbind je voor vijf maanden aan een doorlopende Pesso-groep. Groepen starten in september t/m januari en in februari t/m juni.