Informatie

 

Voor Cliënten

Tijdens het kennismakingsgesprek bespreekt u uw klachten en kan uw hulpvraag geformuleerd worden. Het wordt duidelijk of vaktherapie voor u geschikt is en hoe de behandeling vorm kan krijgen. Zo nodig wordt met u meegedacht over een andere behandelingsvorm. Praktische zaken komen aan de orde, denk aan kosten, vergoedingen en behandelingsplanning. Bij de start van de behandeling vult u een inschrijfformulier in en wordt een behandelplan opgesteld. Dit plan wordt tijdens de behandeling in overleg geëvalueerd en aan het eind afgerond. U krijgt in samenwerking met de vaktherapeut de regie van de behandeling in uw eigen hand.

Voor verwijzers

Om cliënten zo effectief mogelijk te kunnen helpen en behandelen kan collegiale ondersteuning wenselijk of nodig zijn. Zin-ergie helpt u graag bij het zoeken naar passende oplossingen. Bestelt u hier kosteloos de folder Informatie voor verwijzers.

Tarieven & vergoedingen

Het kennismakingsgesprek wordt gezien als een consult. Individueel consult 60 minuten €75,-. Kosten groepstherapie worden nader bepaald afhankelijk van het aantal deelnemers. Behandeling is vrijgesteld van btw. Aquatic therapie: badhuur afhankelijk van de locatie €30,- per sessie of consult. Achtweekse Mindulness Training €250,-

De Diagnose Behandel Combinatie (DBC)

Indien u reeds in behandeling bent bij een fysiotherapeut, psycholoog, psychotherapeut, psychiater of neuroloog waarbij er een DBC geopend is dan kan psychomotorische therapie worden opgenomen in diezelfde DBC. Psychomotorische therapie wordt dan in de meeste gevallen geheel vergoed.

Uw Zorgverzekering

Vaktherapie pmt wordt door vrijwel alle zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed uit de aanvullende pakketten. Vaktherapie valt dan onder alternatieve geneeswijzen. Voor informatie kijkt u bij Zorgwijzer.nl Mocht uw verzekeraar geen vergoeding bieden dan kan de praktijk u hierbij adviseren.

Klachten

Voorwaarde voor een behandeling is een omgeving waarin u zich prettig voelt. Mocht er iets mis gaan dan kunt u een beroep doen op de Klachtenregeling Vaktherapieën bij de FVB of een klacht indienen via de NFG.