Tevredenheids vragenlijst

 

Tevredenheidsonderzoek cliënten VVT

U of uw kind heeft een vaktherapeutische behandeling of begeleiding gehad. We horen graag uw mening hierover. Dit geeft belangrijke informatie, waarmee therapeuten de kwaliteit van hun praktijk kunnen toetsen en verbeteren. Deze enquête bestaat uit een aantal stellingen. Invullen kost u ongeveer 10 minuten.

Antwoorden worden anoniem verwerkt. U hoeft uw naam, of de naam van de cliënt voor wie u de vragenlijst invult, en die van de therapeut niet te vermelden.

Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)  www.fvb.vaktherapie.nl Vaktherapie www.vaktherapie.nl

Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst!

FVB 21 November 2017

https://fvb.vaktherapie.nl/thema/41052/clienttevredenheidsonderzoek